/Files/images/7342.gif

МІСІЯ ШКОЛИ - створення духовно-ціннісного освітнього середовища для формування особистості учня з духовним потенціалом та життєвими орієнтаціями, що цілеспрямовано впливають на розвиток самобутності, внутрішньої глибини особистості, забезпечують його самозбереження в просторі і в часі.

/Files/images/7342.gif

ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ НА 2018 - 2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

- забезпечення доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості, потреб міста і держави;

- забезпечення перебудови та оновлення змісту, форм і методів організації навчально-виховного процесу на засадах дитиноцентризму;

- реалізація принципу наступності у розвитку освіти у зв’язку із запровадженням Державних стандартів загальної середньої освіти;

- впровадження сучасних педагогічних технологій, спрямованих на розкриття та розвиток інтелектуальних і творчих здібностей дитини, на задоволення її потреб у самовдосконаленні;

- підвищення рівня підготовки та проведення колективних форм роботи з метою подальшого вдосконалення дидактичної компетентності вчителів;

- створення умов для педагогів-початківців з метою адаптації до освітнього процесу;

- активізація роботи щодо охоплення дітей позашкільною освітою з урахуванням особливих потреб учнів пільгових категорій та підлітків девіантної поведінки;

- формування у дітей та молоді національної ідентичності, розуміння єдності й цілісності України, виховання патріотизму та активної громадянської позиції, особистої відповідальності за долю держави та рідного міста;

- сприяння життєвому і професійному самовизначенню учнів через впровадження різних форм організації профорієнтаційної роботи та профільного навчання;

- стимулювання соціальної активності учнів, їхньої участі в роботі органів учнівського самоврядування, дитячих громадських організацій;

- посилення контролю за проведенням роботи щодо профілактики правопорушень та запобігання дитячому травматизму серед учнівської молоді;

- оптимізація співпраці педагогів та батьків школи;

- забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу всіх учасників навчально-виховного процесу;

- психологічна корекція педагогічної діяльності та професійної мотивації співробітників закладу;

- оптимізація практичної психолого-педагогічної допомоги батькам;

- психолого-педагогічна підтримка інтелектуальної, творчої обдарованості;

- зміцнення матеріально-технічної бази закладу.

/Files/images/7342.gif

Кiлькiсть переглядiв: 825

Комунальний заклад "Середня загальноосвітня школа №4 м. Покров Дніпропетровської області"

вул. Уральська, 2,

м. Покров,

Дніпропетровська обл.,

Україна

53300

Дата останньої зміни 06 Жовтня 2022

Цей сайт безкоштовний!