Тимчасовий порядок організації освітнього процесу

в період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)

у комунальному закладі «Середня загальноосвітня школа № 4м. Покров Дніпропетровської області»

Загальні положення

1. Цей порядок розроблений відповідно до ст. 40 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», п. 17 постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», постанови МОЗ України, Головного державного санітарного лікаря України № 50 від 22 серпня 2020 року «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)», листів Міністерства освіти і науки України від 05.08.2020 № 1/9-420 «Щодо організації роботи ЗЗСО у 2020/2021 н. р.», від 28.08.2020 № 1/9-490 «Щодо створення безпечних умов організації освітнього процесу у 2020/2021 навчальному році».

2. 2020/2021 навчальний рік у закладі розпочнеться відповідно до особливостей епідеміологічної ситуації у місті, а саме:

- «зелений», «жовтий» або «помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки – здобувачі освіти відвідують заклад у звичайному режимі;

- «червоний» рівень епідемічної небезпеки – відвідування закладу освіти здобувачами загальної середньої освіти заборонено, а отже, освітній процес забезпечується з використанням технологій дистанційного навчання.

3. Усі учасники освітнього процесу (працівники (педагогічні і непедагогічні), учні (здобувачі освіти), батьки здобувачів освіти) зобов’язані неухильно дотримуватися даного Порядку.

Організація допуску до закладу

1. Допуск до роботи працівників школи здійснюється за умови використання засобів індивідуального захисту (респіратора, захисного щитка або маски, в тому числі виготовленої самостійно) після проведення термометрії безконтактним термометром. Працівники допускаються до школи через центральний вхід.

2. У разі виявлення співробітника з підвищеною температурою тіла понад 37,2 °C або із ознаками гострого респіраторного захворювання такий співробітник не допускається до роботи з рекомендаціями звернутись за медичною допомогою до сімейного лікаря.

3. При появі підвищеної температури тіла понад 37,2 °C або ознак гострого респіраторного захворювання вдома, співробітник повідомляє свого безпосереднього керівника та не виходить на роботу, одночасно звертаючись за медичною допомогою.

4. Допуск здобувачів освіти до закладу за відповідно затвердженим графіком:

- дітей 1 – 4 класів зустрічають класні керівники на шкільному подвір’ї та заводять до будівлі через додатковий вхід біля майстерень, що веде у початкову школу.

- учні 5 – 8-х класів проходять у основне приміщення школи через вхід з шкільного подвір’я.

- учні 9 – 11-х класів заходять до закладу через основний вхід.

5. При вході до закладу учасники освітнього процесу зобов'язані вдягнути маски.

6. Супроводжуючі особи до закладу не допускаються, окрім осіб, що супроводжують дітей з ООП.

7. Захисні маски можуть не використовуватися під час проведення занять у навчальних приміщеннях.

8. На всіх входах до школи організовуються місця для обробки рук антисептичними засобами. Місця для обробки рук позначаються яскравим вказівником про правила та необхідність дезінфекції рук.

Організація освітнього процесу у школі

1. Відповідно до рекомендацій МОЗ, ВООЗ, медичних організацій інших країн пріоритетом організації освітнього процесу в школі є дотримання принципів соціального дистанціювання, правил гігієни, використання засобів індивідуального захисту та уникнення масових скупчень осіб.

2. У школі запроваджується гнучка структура навчального року, передбачена можливість внесення змін до термінів проведення канікул, початку та завершення навчальних семестрів, з урахуванням епідеміологічної ситуації.

3. Батькам учнів, які належать до категорій, яким не рекомендовано перебування в закладах освіти (особам із хронічними легеневими хворобами; особам, які мають розлади імунної системи; особам із захворюванням на цукровий діабет тощо), пропонується продовжити навчання за формами здобуття освіти, що максимально відповідають потребам їхнього захисту та безпеки (наприклад, педагогічний патронаж, екстернатна, сімейна (домашня) форми здобуття освіти).

4. Усі працівники школи забезпечуються засобами індивідуального захисту із розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи. Засоби індивідуального захисту мають бути в наявності із розрахунку на 5 робочих днів, у т. ч. на 1 робочу зміну – безпосередньо на робочому місці працівника. Після кожного зняття засобів індивідуального захисту та перед одяганням чистих засобів індивідуального захисту, працівник повинен ретельно вимити руки з милом або обробити антисептичним засобом.

5. З метою забезпечення соціальної дистанції під час навчання за сприятливих погодних умов проводяться заняття з окремих предметів на відкритому повітрі: трудове навчання, основи здоров’я, мистецтво, фізична культура, природознавство.

6. На початку нового навчального року виявляється рівень опанування учнями навчального матеріалу, яким учні оволодівали під час карантинних обмежень самостійно або із використанням технологій дистанційного навчання, визначається необхідність організації повторення цього матеріалу, планується та організовується систематизація та узагальнення навчального матеріалу, актуалізація окремих тем, передбачається визначення диференційованих навчальних завдань з урахуванням рівня засвоєння попереднього матеріалу учнями.

7. Мінімізується організація видів діяльності, які вимагають безпосереднього фізичного контакту між учнями: зменшується кількість комунікаційних вправ, групових ігор, що передбачають тактильний контакт, проводяться ранкові зустрічі із дотриманням соціальної дистанції, за можливості, на свіжому повітрі.

8. Під час роботи гуртків КПНЗ «БТДЮ» на базі школи перебування в них учнів і педагогічних працівників забезпечується з дотриманням правил згідно з протиепідемічними заходами у закладах освіти в період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19), затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України.

9. Педагогічний склад закладу освіти перед початком занять проводить опитування учасників освітнього процесу щодо їх самопочуття та наявності симптомів респіраторної хвороби.

10. У разі підозри, контакту чи виявлення ознак гострої респіраторної хвороб у здобувача освіти або працівника школи запроваджуються дії відповідно до Алгоритму дій у разі підозри, контакту чи хвороби на COVID-19 у здобувача освіти та/або працівника школи, затвердженого відповідним наказом директора.

11. Під час пересування приміщеннями школи використання захисних масок є обов’язковим. Для учнів 1-4 класів вхід та пересування приміщеннями школи дозволяється без використання захисної маски або респіратора.

12. Пересування здобувачів освіти між навчальними кабінетами мінімізується шляхом проведення занять впродовж дня для одного і того ж класу в одному і тому ж самому кабінеті.

13. У санітарних кімнатах забезпечується наявність рідкого мила, електросушарок для рук або одноразових рушників.

14. Використання багаторазових рушників заборонено.

15. Основним заходом гігієни рук в умовах школи є миття рук з милом. Використання антисептиків доцільне лише в тому випадку, коли відсутній доступ до проточної води з милом. Протирання рук вологими серветками з метою знезараження або як заміна миття рук або антисептичної обробки не рекомендується.

16. Після перерв, проведення занять у кінці робочого дня технічними працівниками проводиться очищення і дезінфекція поверхонь (в тому числі дверних ручок, столів, місць для сидіння, перил).

17. Завідувач господарством укладає графік провітрювання, очищення та дезінфекції поверхонь технічними працівниками.

18. Після кожного навчального заняття педагогічними працівниками проводяться провітрювання кабінету впродовж не менше 10 хвилин. При провітрюванні слід забезпечити безпеку дітей шляхом встановлення замків та фізичних обмежувачів на вікна.

19. Використані засоби індивідуального захисту, паперові серветки поміщаються в контейнери з кришкою для використаних масок.

20. Забороняється проведення масових заходів у закритих приміщеннях, окрім заходів, необхідних для забезпечення функціонування закладу – проведення педагогічної ради, загальних зборів.

Вимоги до організації харчування

1. Організація питного режиму забезпечується наступними способами:

- батьки щоденно забезпечують дітей питною негазованою водою в пляшці ємністю не менше 0,5 л.

- батьки забезпечуються учнів класу бутильованою водою великої ємності з помпою та одноразовими стаканами для пиття.

2. Організація харчування учнів здійснюється за попередньо затвердженим графіком.

3. Розміщення здобувачів освіти в обідній залі за столами не більше 4 осіб з дотриманням соціального дистанціювання не менше 1метра.

4. Усі працівники шкільної їдальні повинні мати засоби індивідуального захисту із розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи, одноразовими рукавичками, які необхідно змінювати після кожної дії. Засоби індивідуального захисту мають бути в розрахунку на 5 робочих днів, у т. ч. на 1 робочу зміну – безпосередньо на робочому місці працівника.

5. Після кожного зняття засобів індивідуального захисту перед одяганням чистих засобів індивідуального захисту, працівник повинен ретельно вимити руки з милом або обробити антисептичним засобом.

6. Працівник їдальні, який видає страви або здійснює розрахунок, забезпечується засобами індивідуального захисту: захисною маскою або респіратором, захисними окулярами або захисним щитком, одноразовими рукавичками.

7. При організації харчування забезпечуються умови для дотриманням працівниками правил особистої гігієни – рукомийники, мило рідке, паперові рушники (або електросушарки для рук), антисептичні засоби для обробки рук, тощо.

8. З працівниками шкільної їдальні проводиться навчання щодо одягання, використання, зняття засобів індивідуального захисту, їх утилізації, забезпечити контроль за виконанням цих вимог.

9. Усі працівники шкільної їдальні мають суворо дотримуватися правил особистої гігієни.

10. Медична сестра відповідальна за проведення навчання щодо одягання, використання, зняття засобів індивідуального захисту, їх утилізації з працівниками харчоблоку.

Вимоги до поводження з використаними засобами індивідуального захисту

1. У закладі організовується централізований збір та утилізація використаних засобів індивідуального захисту (захисні маски, респіратори, гумові рукавички, захисні щитки), паперових серветок в окремі контейнери/урни (картонні або пластикові), з кришками та поліетиленовими пакетами.

2. Кількість контейнерів визначається з розрахунку кількості класів у закладі з подальшою утилізацією згідно з укладеними угодами на вивіз твердих побутових відходів.

3. Поліетиленові пакети з контейнерів, у яких зібрано використані засоби індивідуального захисту (захисні маски. респіратори, гумові рукавички, захисні щитки), замінюються після заповнення або за графіком, щільно зав’язуються та наноситься маркування «використані засоби індивідуального захисту».

Інформування учасників освітнього процесу про випадок COVID-19 у ЗЗСО

1. Працівники закладу освіти, здобувачі освіти та батьки школярів повинні знати, що ніхто не має відвідувати школу, якщо у нього температура, кашель, нежить. Усі учасники освітнього процесу розуміють, що мають залишатися вдома, якщо контактували з хворим.

2. Класні керівники повинні повідомити батьків про те, що вони не відправляють до школи дітей у разі виявлення ознак ГРЗ.

3. У разі підозри, контакту чи хвороби на COVID-19 вчителі/працівники школи і батьки учнів повідомляють про це вчителя/медичного працівника/адміністрацію.

4. Працівники школи та батьки учнів пам’ятають про особливу небезпеку COVID-19 та необхідність дотримуватися дистанції, регулярно мити руки, уникати скупчення людей, провітрювати приміщення.

5. Учасники освітнього процесу дотримуються рекомендацій МОЗ щодо мінімізації стресу: більше спілкуватися з рідними телефоном або онлайн, займатися улюбленими справами.

6. Учасники освітнього процесу звертаються до сімейного лікаря телефоном у разі появи небезпечних симптомів.

Алгоритм дій на випадок надзвичайної ситуації,

пов’язаної з реєстрацією випадків захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19)

серед здобувачів освіти та працівників КЗ «СЗШ № 4»

У разі виявлення у здобувача освіти ознак гострого респіраторного захворювання:

 1. У разі виявлення у здобувача освіти ознак гострого респіраторного захворювання, до приїзду батьків або інших законних представників дитини, здобувачі освіти знаходяться в масках постійно до вирішення питання щодо направлення їх додому чи до закладу охорони здоров'я.
 2. Вчитель телефоном інформує директора, чергового адміністратора та медичну сестру КЗ «СЗШ № 4».
 3. Медична сестра забирає дитину до ізолятора та повідомляє завідуючого господарством про приміщення, яке необхідно дезінфікувати. Дітей класу (групи ГПД) ізолюють (припиняється рух дітей по школі).
 4. Медичний працівник або уповноважена особа телефонує батькам та/або сімейному лікарю, викликає (за потреби) швидку допомогу, після прибуття батьків відправляє дитину додому або за наявності показань для госпіталізації швидка медична допомога доставляє дитину до стаціонару.
 5. У разі, якщо дитина налякана і болісно переживає власний стан, уповноважена особа має заспокоїти дитину і залишатися з нею в окремому приміщенні, що добре провітрюється, не знімати маску і дотримуватися дистанції.
 6. Черговий адміністратор інформує батьків та районне управління освіти про виявлення дитини з ознаками хвороби, обмежує вхід до приміщення, де перебуває дитина із симптомами.
 7. Прибиральник службових приміщень школи, який закріплений за даним приміщенням, дезінфікує приміщення, в якому до цього перебувала дитина.
 8. Завідуючий господарством забезпечує позачергове проведення дезінфекції та генеральне прибирання приміщення школи/класу, салону шкільного автобуса тощо.
 9. Класний керівник позаплановий інструктаж з безпеки життєдіяльності на час карантинних періодів з усіма учасниками освітнього процесу з дітьми, які контактували з дитиною з ознаками хвороби.
 10. Якщо тест не підтверджує COVID-19, діти повертаються на навчання.
 11. Якщо тест підтверджує COVID-19, діти переходять на дистанційне навчання на два тижні.
 12. Медична сестра або уповноважена особа закладу реєструє випадок в журналі обліку інфекційних захворювань.
 13. Медична сестра та/або класний керівник співпрацює з епідеміологами лабораторного центру в ході епідеміологічного розслідування і допомагає їм визначати коло контактних осіб:

‒ які разом знаходилися у шкільному транспорті;

‒ які знаходилися разом в одному приміщенні (класі);

‒ які контактували в побуті.

 1. Ніхто з працівників КЗ «СЗШ № 4», які опікуються підозрілим випадком або підтвердженим випадком СОVID-19, не має права розголошувати імені хворого або того, у кого підозрюють СОVID-19, задля збереження лікарської таємниці. Обов'язок закладу освіти – запобігати булінгу та стигматизації у зв'язку з СОVID-19.

У разі отримання позитивного тесту на SARS-cov2 у здобувача освіти:

 1. Адміністрація закладу направляє додому на самоізоляцію контактних осіб (клас) (згідно з Додатком 2 до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)») на 14 днів.
 2. Завідуючий господарством забезпечує позачергове проведення дезінфекції та генеральне прибирання приміщення школи/класу.
 3. Адміністрація закладу організовує для класу, який перебуває на самоізоляції, освітній процес за допомогою технологій дистанційного навчання.
 4. Якщо захворювання на COVID-19 підтвердилося і в контактних осіб, директор школи може прийняти рішення про організацію освітнього процесу за допомогою технологій дистанційного навчання для кількох класів або закладу освіти в залежності від наявності підтверджених випадків в одному чи кількох класах.
 5. Медичний працівник закладу або уповноважена особа має співпрацювати з епідеміологами лабораторного центру в ході епідеміологічного розслідування.

У разі захворювання на COVID-19 педагога чи іншого працівника КЗ «СЗШ № 4»:

 1. Працівники КЗ «СЗШ № 4», які перебували у контакті з особами, в яких лабораторно підтверджено захворювання на COVID-19, не виходять на роботу та невідкладно звертаються за медичною допомогою.
 2. Якщо температура, кашель, нежить у працівника школи з’явилися під час роботи, він має невідкладно залишити заклад освіти і звернутися до закладу охорони здоров’я за медичною допомогою.
 3. Якщо ж у нього виникли такі небезпечні симптоми, як задишка, частий сухий кашель, біль у грудній клітці, температура, яку складно знизити, виражена блідість чи синюшність шкіри, повторне блювання, необхідно викликати екстрену допомогу, попередивши медиків, що є підозра на COVID-19.
 4. У приміщенні, де знаходився хворий вчитель/працівник, слід провести поза графіком провітрювання та дезінфекцію поверхонь.

Інформування учасників освітнього процесу про випадок COVID-19 у КЗ «СЗШ № 4»:

 1. Медична сестра повинна бути переконана, що працівникам закладу освіти та батькам школярів відомо, що ніхто не може відвідувати школу, якщо у нього температура, кашель, нежить, що вони розуміють, що мають залишатися вдома, якщо контактували з хворим.
 2. Вчителі/працівники КЗ «СЗШ № 4» і батьки учнів, у разі підозри, контакту чи хвороби на COVID-19 повинні повідомляти про це класного керівника, медичного працівника та адміністрацію.
 3. Медичний працівник закладу повинен систематично:

‒ нагадувати працівникам школи та батькам учнів про особливу небезпеку COVID-19 та необхідність дотримуватися дистанції, регулярно мити руки, уникати скупчення людей, провітрювати приміщення.

‒ пояснювати, як можна зменшити стрес під час протікання хвороби: більше спілкуватися з рідними телефоном або онлайн, займатися улюбленими справами.

‒ порадити батькам, як зробити родинне помешкання безпечнішим для дорослих та дітей (регулярно дезінфікувати поверхні й провітрювати приміщення).

‒ закликати звертатися до лікаря/лікарки телефоном у разі появи небезпечних симптомів.

/Files/images/Освітній_процес_на_період_карантину_2020_page-0001.jpg/Files/images/Освітній_процес_на_період_карантину_2020_page-0002.jpg /Files/images/Освітній_процес_на_період_карантину_2020_page-0003.jpg/Files/images/Освітній_процес_на_період_карантину_2020_page-0005.jpg /Files/images/Освітній_процес_на_період_карантину_2020_page-0006.jpg /Files/images/Освітній_процес_на_період_карантину_2020_page-0007.jpg /Files/images/Освітній_процес_на_період_карантину_2020_page-0008.jpg/Files/images/Освітній_процес_на_період_карантину_2020_page-0009.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 340

Комунальний заклад "Середня загальноосвітня школа №4 м. Покров Дніпропетровської області"

вул. Уральська, 2,

м. Покров,

Дніпропетровська обл.,

Україна

53300

Дата останньої зміни 06 Жовтня 2022

Цей сайт безкоштовний!